Sigorta Tipi
Adınız Soyadınız
Telefon
E-mail
 
 
Form bize ulaştıktan sonra en kısa süre içinde ilgili departman sizi arayacaktır. Bizi seçtiğiniz için teşekkürler.
  Kaza Tespit Tutanağı     Hasar Prosedürü  
Hasar Prosedürü
    
 •  

  Hasarın gerçekleşmesinden sonra sigortalı, hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gereklidir. Şirketimize hasar ihbarı yapılmasına müteakip hasar tespiti amacı ile eksper tayin edilir. Hasar dosyalarının kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için gerekli belgelerin ekspere ulaştırması gereklidir. Eksper, hasar ile ilgili tüm inceleme, tetkik ve gerekli diğer işlemlerini tamamladıktan sonra düzenlediği raporu şirketimize gönderir. Eksper raporu ve diğer tüm evraklar şirketimiz dosya kontrolcüleri tarafından incelemeye alınır ve gerekli görüldüğü takdirde farklı nitelikteki evrak ve bilgileri sigortalıdan/acenteden isteyerek hasar dosya inceleme ve onay sürecini tamamlar. Eksper tayin edilmesine gerek görülmediği durumlarda ise, sigortalıya hasar dosyasının sonuçlanması için gerekli belgeler bildirilir.

  Aşağıdaki konulara azami dikkat gösterilmelidir;

  • Sigortalının acilen hasarı azaltıcı tedbirleri alması gereklidir. Sigortacı, hasarın azaltılmasına yönelik yapılan makul ölçüdeki masrafları karşılar.
  • Hasarın gerçekleşmesinden üçüncü kişilerin sorumluluğu varsa ödenecek tazminatın rücu edilebilmesi için sigortalı gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmek zorundadır.
  • Müşterinin, aynı riziko için farklı sigorta şirketlerine düzenlettiği poliçe ya da poliçeler varsa bunları sigortacıya ibraz etmesi şarttır.

  Hasar ihbarı yapılırken sigortacıya iletilmesi gereken bilgiler:

  1. Poliçe numarası
  2. Sigortalı isim ve/veya ünvanı
  3. Zarar gören 3.şahıs ise malik bilgileri
  4. Hasar tarihi
  5. Hasar yeri
  6. Hasar nedeni
  7. Tahmini hasar bedeli
  8. Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi, eksperin irtibata geçeceği kişinin irtibat bilgileri.

   

 • Aracınızın ve kazada bulunan diğer araçların yeri ve konumu değiştirilmeden en yakın karakol veya trafik zabıtası veya jandarma komutanlığında trafik kaza tespit tutanağı tanzim ettiriniz. Kaza anında tarafların anlaşması durumunda Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağını eksiksiz olarak doldurunuz.
  Hasar ihbarınızı yaparken poliçe bilgilerinin, tamirhanenin açık adres ve telefonlarının ve kaza detaylarının ( kaza tarihi ve yeri, oluş şekli, tahmini hasar tutarı, tutanak tipi ve resmi mercilere yapılan müracaat bilgilerinin ) eksiksiz olarak bildirilmesi işlemlere hız kazandıracaktır.
  Kasko Hasarlarında İstenecek Belgeler
  • Zabıt “aslı gibidir onaylı”
  • Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı “ıslak imzalı”
  • Alkol raporu “aslı gibidir onaylı”
  • Sürücü belgesi sureti,
  • Aracınızın trafik ve tescil belgesi suretleri,
  • Aracınızın hasarlı yerlerini gösterir fotoğraflar,
  • Tamir ve parça faturası/ faturaları,
  • Poliçenize ait prim makbuz suretleri (peşinat ve ödenen tüm taksitlere ait),
  • Kazaya neden olan diğer araçların poliçe suretleri ile bu araç sahiplerinin adres ve telefon numaraları
  NOT: Hadisenin meydana geliş şekline göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.
  Trafik Hasarlarında İstenecek Belgeler
  • Zabıt “aslı gibidir onaylı”
  • Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı “ıslak imzalı”
  • Alkol raporu “aslı gibidir onaylı”
  • Sigortalı ve Mağdur aracın trafik tescil belgesi suretleri,
  • Sigortalı ve Mağdur araç sürücülerine ait sürücü belgesi suretleri,
  • Mağdur aracın hasarlı yerlerini gösterir fotoğraflar,
  NOT: Hadisenin meydana geliş şekline göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.

 • • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
  • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.)
  • Faillerin ve çalınanların bulunup, bulunamadığına dair ilgili Karakol ve/veya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık masasından alınacak yazılar (Bu yazıların alınması için öncelikle şirketimizce, ilgili makama yazı yazılması gerektiğinden hadiseden en az 30 gün sonra dosyanızın bulunduğu ilgili bölge müdürlüğü ile irtibata geçiniz.)
  • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
  • Poliçe prim makbuzu
  • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL’ yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
  NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

   


 • Yangın, Yıldırım ve İnfilak Hasarlarında
  • Mevcutsa itfaiye raporu aslı
  • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
  • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
  • Mevcutsa savcılık iddianamesi veya savcılık takipsizlik kararı aslı
  • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıt kayıtları vb.)
  • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
  • Zararı belirten talep yazısı
  • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
  • Poliçe prim makbuzu
  • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
  • Ödemenin yapılabilmesi için Sigortalıya ait banka hesap bilgileri 5.000 TL’ yi aşan tazminat ödemelerinde ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

  NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.


 • • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
  • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
  • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtlar vb.)
  • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
  • Zararı belirten talep yazısı
  • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
  • Poliçe prim makbuzu
  • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
  • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL’ yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemlerince Sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
  NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

 • • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
  • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
  • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve Makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.)
  • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
  • Zararı belirten talep yazısı
  • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
  • Poliçe prim makbuzu
  • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
  • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL’ yi aşan tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

  NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

 • • Meteoroloji raporu
  • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları; yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
  • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
  • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için alım faturaları, demirbaş envanter kayıtları vb.)
  • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
  • Zararı belirten talep yazısı
  • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
  • Poliçe prim makbuzu
  • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
  • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL’ yi aşan tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

  NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

 • • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
  • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
  • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve Makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.)
  • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
  • Zararı belirten talep yazısı
  • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
  • Poliçe prim makbuzu
  • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
  • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL’ yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

  NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir. • • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
  • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
  • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.)
  • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
  • Zararı belirten talep yazısı
  • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal işyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
  • Poliçe prim makbuzu
  • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
  • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL’ yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
  • Çarpan aracın zorunlu mali sorumluluk (Trafik) ve varsa İhtiyari mali sorumluluk poliçe kopyaları aracın ruhsat fotokopisi ile sürücü belgesi
  NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

 • Deprem hasarlarında;
  • DASK poliçesi (Doğal Afet Sigorta poliçesi) (Bir hasar durumunda da Dask poliçenizin veya Dask poliçe bilgilerinin derhal sigorta şirketine verilmesi önemlidir)
  • Resmi makamlar ve/veya üniversitelerin yer bilimleri ile ilgili bölümlerine yapılan müracaat ve sonuçlara dair alınan raporlar (Bu konuda mutlaka eksperle ve şirketle temas halinde olunması gereklidir)
  • Afet İşleri Müdürlüğü´nce verilen ve riziko konusu kıymetin hasar durumunu tevsik eden tasdikli rapor
  • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
  • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıt defterleri vb.)
  • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
  • Zararı belirten talep yazısı
  • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal işyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
  • Poliçe prim makbuzu
  • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL’ yi aşan tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
  NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.
 • CAM KIRILMASI HASARLARINDA;
  • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
  • Onarım faturası
  • Poliçe prim makbuzu
  • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
  • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL’ yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
  NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

   

 • Tam Ziya Klozu ile teminat verilen emtia hasarlarında;
  • Taşınan emtiaya ilişkin fatura
  • Taşıma belgesi
  • Emtianın tam zıya hasara uğradığını tevsik eden resmi makamlarca düzenlenen tutanak/zabıt
  • Karayolu taşımalarında aracın ruhsat fotokopisi ve sürücü belgesi
  • Yurt dışı hasarları hasarlarında gümrük giriş-çıkış belgeleri ve gümrük rezerve zabtı
  • Taşıyıcının kusurundan meydana gelen hadiselerde taşıyıcıya yazılan protesto mektubu
  • Mevcut ise taşıyıcı sorumluluk poliçe kopyası
  • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL’ yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

  Not: Sevkiyat güzergâhının yurt içi/yurt dışı olmasına, nakil vasıtasına, hasar nedenine ve hasarın meydana geliş şekline göre talep edilen belgeler belirlenmektedir. Meydana gelen hasarın ve rizikonun özelliğine göre yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge talep edilebilmektedir. Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

  Dar teminat verilen emtia hasarlarında;
  • Taşınan emtiaya ilişkin fatura
  • Taşıma belgesi
  • Resmi makamlarca düzenlenen kaza zaptı/tutanak
  • Karayolu taşımalarında aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi
  • Karayolu taşımalarında mevcut ise nakliye sözleşmesi
  • Hasarlı emtianın onarımına ilişkin fatura teklif vb.
  • Yurt dışı hasarları hasarlarında gümrük giriş-çıkış belgeleri ve gümrük rezerve zabtı
  • Malı teslim alan ve eden yetkililerce düzenlenen tutanak
  • Taşıyıcının kusurundan meydana gelen hadiselerde taşıyıcıya yazılan protesto mektubu
  • Mevcut ise taşıyıcı sorumluluk poliçe kopyası
  • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL’ yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
  Not: Sevkiyat güzergâhının yurt içi/ yurt dışı olmasına, nakil vasıtasına, hasar nedenine ve hasarın meydana geliş şekline göre talep edilen belgeler belirlenmektedir. Meydana gelen hasarın ve rizikonun özelliğine göre yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge talep edilebilmektedir. Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

 •  

 • • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan mağdur ve sigortalının yazılı beyanı
  • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
  • Zararı belirten talep yazısı
  • Poliçe prim makbuzu
  • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
  • Üçüncü şahsın zararı sigortalı tarafından karşılandı ise şahsın ödenecek tazminatı sigortalının alabileceğine ilişkin yazılı beyanı (Muvafakat)
  • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya veya zarar gören üçüncü şahsa ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL’ yi aşan tazminat ödemelerinde tazminatın ödeneceği kişi /firma yetkilisinin tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
  NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

   

   

Tasarım ve Programlama Spektra Bilişim Tasarım ve Yazılım Hizmetleri