Sigorta Tipi
Adınız Soyadınız
Telefon
E-mail
 
 
Form bize ulaştıktan sonra en kısa süre içinde ilgili departman sizi arayacaktır. Bizi seçtiğiniz için teşekkürler.
  Kurumsal Hizmetlerimiz     Kurumsal Sigortalar  
Kurumsal Hizmetlerimiz
    

Temel sigorta danışmanlığı
Kurumsal sigorta danışmanımızın, 7 gün / 24 saat temel sigorta konularındaki sorulara cevap verdiği, talep üzerine önerilerde bulunduğu ve bilgilendirdiği bir hizmet türüdür.

Teknik danışmanlık
Müşterilerimizin yürürlükteki poliçelerinin incelenerek, kapsam, muafiyetler, ödenen prim gibi konularda iyileştirme önerilerinde bulunulması hizmetidir.

Risklerin tespiti ve analizi
Müşterilerimizin faaliyetleri kapsamında ortaya çıkabilecek sigortalanabilir risklerin tesbiti, sınıflandırılması, risk azaltıcı önlemlerin belirlenerek alınabilecek fiziki emniyet tedbirleri konusunda görüş bildirilmesi ve sonuçta en uygun sigorta programının hazırlanarak bir rapor (Risk Analizi Raporu) halinde sunulması hizmetidir.

Fiyat araştırması ve analizi
Müşterilerimizin sigorta ihtiyacının belirlenmesini takiben (varsa Risk Analizi Raporundaki sigorta programı da esas alınarak) yürürlükteki sigorta poliçelerinin analizi, başlıca sigorta şirketleri nezdinde fiyat araştırması yapılması, en uygun fiyatı veren şirketlere ait tekliflerin incelenmesi ve sonuçların karşılaştırılabilir bir yapıda müşteriye sunulması bu hizmetin kapsamını oluşturur.

Poliçe düzenlenmesi ve ilgili hizmetler
Bu hizmet, fiyat araştırması ve analizinin devamı niteliğinde bir hizmet olup, müşteriye ait risklere uygun poliçe özel şartlarının oluşturulması, belirlenecek sigorta şirketinden/şirketlerinden müşterilerimizin isteklerine uygun poliçelerin hatasız olarak düzenlenmesinin sağlanması, poliçe envanteri raporunun hazırlanması, 7 gün/24 saat hasar danışmanlığı ve hasarın sigorta şirketi nezdinde takibi, poliçe kapsamında müşterilerimiz tarafından talep edilecek muhtemel değişiklik isteklerinin ilgili sigorta şirketi nezdinde takibi ile sigorta primlerinin zamanında ve yeterince yatırılması konusunda müşterilerimizin izlenmesi ve gerektiğinde uyarılması hizmetlerini kapsar.

 

Tasarım ve Programlama Spektra Bilişim Tasarım ve Yazılım Hizmetleri